De Kunstvrienden investeren in hun erfgoed om te voldoen aan de moderne tijd. Om het gebouw voor de volgende generaties in goede staat te behouden heeft men de inzet nodig van vele vrijwilligers, en is investeren in een moderne infrastructuur nodig.

Een ambitieus project

De hoge leeftijd van het erfgoed heeft tot gevolg dat een aantal voorzieningen zoals sanitair en keuken verouderd zijn en slecht toegankelijk.
Bovendien kampt de vereniging met een chronisch gebrek aan ruimte om al haar afdelingen de nodige oefenruimte te bieden.
Om hieraan tegemoet te komen ligt er een ambitieus plan op tafel.
Het financiƫle plaatje overstijgt de werking en de middelen van een doorsnee vereniging als De Kunstvrienden echter. Om dit plan te kunnen realiseren zoeken we daarom steun.

De Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting evalueerde het project en oordeelde dat het in aanmerking komt voor een projectrekening. De Stichting geeft hiermee geen directe financiƫle steun, maar verleent via de projectrekening de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die giften doen.

Ook jouw steun is welkom

Wie het toekomstproject genegen is kan een bedrag overmaken op BE10-0000-0000-0404, Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, met vermelding van de gestructureerde mededeling 128/2927/00053. Vanaf 40 euro heb je recht op een belastingvermindering van 45% op het gestorte bedrag.

Wat krijg je in ruil voor jouw gift?

Een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting, een prachtige zaal met moderne infrastructuur als je ze afhuurt voor jouw feestje, en bovenal, veel veel dank van leden en bestuur van vzw De Kunstvrienden.